fbpx

Raport Wynagrodzeń 2021 – wynagrodzenia w czasie pandemii

Badanie Raport wynagrodzeń 2021 – Wynagrodzenia w czasie pandemii  zostało przeprowadzone przez firmę Proguest Sp. z o. o. metodą CAWI (computerassisted web interview) oraz CATI (computerassisted telephone interviewing) za pomocą ankiety on-line oraz wywiadów telefonicznych w styczniu i lutym 2021 roku.

Celem badania jest poznanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych oraz zmiany tych wynagrodzeń z powodu pandemii. Dowiesz się zatem, kto zyskał a kto stracił. Na jakich stanowiskach pensje wzrosły, a na jakich uległy zmniejszeniu. Dowiesz się również, na jakich stanowiskach było najwięcej zwolnień.

Łącznie zrealizowaliśmy N=1078 wywiadów .

Badaniem objęto pracowników na 22 stanowiskach w branży sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, przemysłowej,  budowlanej oraz elektrycznej z obszaru całego kraju.

W raport wynagrodzeń 2021 znajdziesz odpowiedzi na to, jakie zarobki podstawowe oraz premie można uzyskać w poszczególnych branżach na 22 analizowanych stanowiskach pracy. Znajdziesz również porównanie płac na danym stanowisku oferowanych przez producentów, dystrybutorów, wyłącznych importerów, firmy wykonawcze lub biura projektowe. W opracowaniu uwzględnione są dane demograficzne takie jak płeć, wykształcenie i staż pracy. Poznasz jaki procent ogółu zatrudnionych stanowią kobiety w każdej z analizowanych branż oraz na poszczególnych stanowiskach. Jasne stanie się również, kto jest bardziej wykształcony – kobiety czy mężczyźni. To znaczy, kto może poszczycić się wyższym procentem osób z ukończonymi studiami inżynierskimi, magisterskimi, czy też MBA lub doktoratem.

Raport wynagrodzeń 2021 – spis treści:

Zarobki według branż:

 • sanitarna,
 • grzewcza,
 • klimatyzacyjna,
 • wentylacyjna,
 • elektryczna,
 • budowlana,
 • przemysłowa.

Zarobki według stanowisk:

 • Właściciel / Wspólnik
 • Prezes / Dyrektor Zarządzający
 • Dyrektor Sprzedaży / Hurtowni / Oddziału
 • Dyrektor Techniczny / Produkcji
 • Kierownik Sprzedaży / Hurtowni / Oddziału
 • Manager Produktu
 • Manager Projektu
 • Mobilny Przedstawiciel Handlowy / DTH / RKS
 • Stacjonarny handlowiec / DTH
 • Projektant z uprawnieniami
 • Asystent Projektanta bez uprawnień
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót
 • Inżynier Budowy
 • Instalator / Montażysta
 • Serwisant
 • Automatyk
 • Inspektor Nadzoru
 • Inżynier / Specjalista ds. Technicznych
 • Konstruktor
 • Sprzedawca Magazynier
 • Specjalista ds. Zakupów