fbpx

PROGUEST

to spółka z polskim kapitałem działająca na rynku usług doradztwa personalnego od 2006 roku. Firmę prowadzi dr Agnieszka Prokopczuk, która jest doświadczonym konsultantem HR oraz autorem publikacji o tematyce dotyczącej zarządzania personelem.

Główne obszary działalności to:

 • Rekrutacje – na stanowiska managerskie, handlowe i specjalistyczne z wykorzystaniem metod bezpośredniego docierania do kandydatów. Posiadamy bazę z ponad 7 tysiącami branżowych kandydatów z całej Polski.
 • Szkolenia – sprzedażowe, managerskie, motywacyjne adresowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w branżach technicznych – handlowców, przedstawicieli handlowych, managerów.
 • Badania – dotyczące rynku pracy i wysokości wynagrodzeń w branżach HVAC, elektrycznej i budowlanej oraz badania marketingowe dotyczące trendów i preferencji klientów w branżach technicznych.

Wspieramy Branże:

Klimatyzacyjna
KLIMATYZACYJNA
Elektryczna
ELEKTRYCZNA
Budowlana
BUDOWLANA
WENTYLACYJNA
WENTYLACYJNA
SANITARNA
SANITARNA
GRZEWCZA
GRZEWCZA

Jak działamy

Zobacz co możesz zyskać:

 • Po przesłaniu nam CV będziesz otrzymywał informacje o ofertach pracy.
 • Oferty dobieramy zgodnie z branżą, regionem, stanowiskiem i finansami.
 • Nie obawiaj się spamu, po prostu powiedź, co by Cię zainteresowało.
 • Nigdy i nigdzie nie wysyłamy Twojego CV bez Twojej wiedzy i zgody.
 • Jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie, odpisujemy i oddzwaniamy.
 • Zapewniamy dyskrecję. Nie obawiaj się, że szef dowie się, że się znamy.
 • Twój szef też otrzymuje od nas oferty pracy i dlatego jest na bieżąco :)

 • Zyskujesz dostęp do kandydatów, którzy aktualnie nie szukają pracy.
 • Zapewniamy Ci dyskrecję przy komunikacji z pracownikami konkurencji.
 • Otrzymujesz informacje o kandydatach, których sami nie podają w CV.
 • Zapewniamy profesjonalną obsługę komunikacji z kandydatami.
 • Umawiamy spotkania z kandydatami zgodnie z Twoim kalendarzem.
 • Oferujemy gwarancję na zrekrutowanego przez nas kandydata.
 • Poznajesz opinie, jakie krążą na rynku o Twojej firmie lub oddziale :)

Oferty pracy

Wszystkie oferty woj. dolnośląskie woj. kujawsko-pomorskie woj. lubelskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. małopolskie woj. opolskie woj. podkarpackie woj. podlaskie woj. pomorskie woj. śląskie woj. świętokrzyskie woj. warmińsko-mazurskie woj. wielkopolskie woj. zachodniopomorskie woj. łódzkie

Blog

Raporty z Badań

pobierz
Raport Wynagrodzeń 2023

Badanie Raport Wynagrodzeń 2023 zostało przeprowadzone przez firmę Proguest Sp. z o.o. na przełomie września i października 2023 roku. Łącznie zrealizowano N=1140 wywiadów. Projektem objęto pracowników na 27 stanowiskach w branży:
 • sanitarnej,
 • grzewczej,
 • klimatyzacyjnej,
 • wentylacyjnej,
 • chłodniczej,
 • przeciwpożarowej,
 • przemysłowej,
 • budowlanej,
 • elektrycznej
Zakres terytorialny obejmował całą Polskę i w raporcie reprezentowane jest każde z województw. Celem projektu jest poznanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych oraz określenie wzrostów i spadków tych wynagrodzeń. Ponadto raport wskazuje na zależność wynagrodzeń od branży, płci, wieku, stażu pracy i typu firmy, w której świadczona jest praca. Ponieważ każde ze stanowisk zostało szczegółowo scharakteryzowane, to możliwe jest poznanie nie tylko poziomu wynagrodzenia, ale i poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych czy poziomu zadowolenia z pracy na każdym z nich. W raporcie w początkowej części znajdują się informacje ogólne dotyczące charakterystyki całej badanej grupy oraz zestawienie najczęściej uzyskiwanych stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W dalszej części przedstawione są szczegółowe dane dotyczące każdego z analizowanych stanowisk. W raporcie uwzględnione są płace na stanowiskach:
 • Właściciel/Wspólnik
 • Dyrektor Zarządzający/Prezes
 • Dyrektor Techniczny/Produkcji
 • Dyrektor Sprzedaży/Hurtowni/Oddziału
 • Manager Projektu
 • Manager Produktu
 • Kierownik Sprzedaży/Hurtowni/Oddziału
 • Kierownik Serwisu
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót
 • Inżynier Budowy
 • Projektant z uprawnieniami
 • Asystent Projektanta bez uprawnień
 • Kosztorysant
 • Inżynier/Specjalista ds. Technicznych
 • Mobilny Przedstawiciel Handlowy/DTH/RKS
 • Handlowiec Stacjonarny
 • Serwisant
 • Instalator/Montażysta
 • Dyrektor Logistyki
 • Kierownik Logistyki
 • Kay Account Manager
 • Inspektor Nadzoru
 • Konstruktor
 • Automatyk
 • Specjalista ds. Zakupów
 • Sprzedawca Magazynier
 

pobierz
Raport Wynagrodzeń 2021 – wynagrodzenia w czasie pandemii

Badanie Raport wynagrodzeń 2021 - Wynagrodzenia w czasie pandemii  zostało przeprowadzone przez firmę Proguest Sp. z o. o. metodą CAWI (computer - assisted web interview) oraz CATI (computer - assisted telephone interviewing) za pomocą ankiety on-line oraz wywiadów telefonicznych w styczniu i lutym 2021 roku.

Celem badania jest poznanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych oraz zmiany tych wynagrodzeń z powodu pandemii. Dowiesz się zatem, kto zyskał a kto stracił. Na jakich stanowiskach pensje wzrosły, a na jakich uległy zmniejszeniu. Dowiesz się również, na jakich stanowiskach było najwięcej zwolnień.

Łącznie zrealizowaliśmy N=1078 wywiadów .

Badaniem objęto pracowników na 22 stanowiskach w branży sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, przemysłowej,  budowlanej oraz elektrycznej z obszaru całego kraju.

W raport wynagrodzeń 2021 znajdziesz odpowiedzi na to, jakie zarobki podstawowe oraz premie można uzyskać w poszczególnych branżach na 22 analizowanych stanowiskach pracy. Znajdziesz również porównanie płac na danym stanowisku oferowanych przez producentów, dystrybutorów, wyłącznych importerów, firmy wykonawcze lub biura projektowe. W opracowaniu uwzględnione są dane demograficzne takie jak płeć, wykształcenie i staż pracy. Poznasz jaki procent ogółu zatrudnionych stanowią kobiety w każdej z analizowanych branż oraz na poszczególnych stanowiskach. Jasne stanie się również, kto jest bardziej wykształcony - kobiety czy mężczyźni. To znaczy, kto może poszczycić się wyższym procentem osób z ukończonymi studiami inżynierskimi, magisterskimi, czy też MBA lub doktoratem.

Raport wynagrodzeń 2021 - spis treści:

Zarobki według branż:
 • sanitarna,
 • grzewcza,
 • klimatyzacyjna,
 • wentylacyjna,
 • elektryczna,
 • budowlana,
 • przemysłowa.
Zarobki według stanowisk:
 • Właściciel / Wspólnik
 • Prezes / Dyrektor Zarządzający
 • Dyrektor Sprzedaży / Hurtowni / Oddziału
 • Dyrektor Techniczny / Produkcji
 • Kierownik Sprzedaży / Hurtowni / Oddziału
 • Manager Produktu
 • Manager Projektu
 • Mobilny Przedstawiciel Handlowy / DTH / RKS
 • Stacjonarny handlowiec / DTH
 • Projektant z uprawnieniami
 • Asystent Projektanta bez uprawnień
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót
 • Inżynier Budowy
 • Instalator / Montażysta
 • Serwisant
 • Automatyk
 • Inspektor Nadzoru
 • Inżynier / Specjalista ds. Technicznych
 • Konstruktor
 • Sprzedawca Magazynier
 • Specjalista ds. Zakupów

pobierz
Raport Szukanie Pracy – wyniki badań 2021

Raport Szukanie Pracy to wynik badania, w którym zawarte są wykresy i szczegółowe informacje dotyczące tego, jak w obecnym czasie potencjalni kandydaci szukają ofert pracy. Opracowanie takiego badania jest konieczne, ponieważ sytuacja na rynku pracy zmieniła się w 2020 roku w sposób istotny. Po pierwsze wzrósł wskaźnik osób zainteresowanych zmianą pracy, a ponadto wiele osób całkowicie straciło zatrudnienie. Pytanie jednak, czy wpłynęło to na zachowania kandydatów? Z raportu dowiesz się między innymi: 
 • Gdzie kandydaci najczęściej szukają ofert pracy?
 • Jaka jest popularność portali z ofertami pracy w porównaniu do mediów społecznościowych?
 • Jaki procent pracowników zatrudniany jest z rekomendacji z pominięciem ogłoszeń z ofertami pracy?
 • Co motywuje do aplikowania na dane ogłoszenie, a co zniechęca?
 • Jak osoby aplikujące weryfikują firmę, do której składają swoje CV?
 • Jak aplikanci oceniają standard rozmowy rekrutacyjnej?
W badaniu wzięło udział 319 osób w terminie od lipca do sierpnia 2020 roku. Raport Szukanie Pracy skierowany jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za rekrutację pracowników - właścicieli firm oraz managerów. Będzie również interesującą lekturą dla pracowników działu HR odpowiedzialnych za planowanie i przebieg działań rekrutacyjnych.

pobierz
Raport wynagrodzeń 2019. Branża HVAC, elektryczna i budowlana.

Raport Wynagrodzeń 2019 to szczegółowe opracowanie dotyczące zarobków uzyskiwanych w branży HVAC oraz elektrycznej i budowlanej na 19 stanowiskach m. in.: Prezesa, Dyrektora, Kierownika, Product Managera, Mobilnego Handlowca, Stacjonarnego Handlowca, Mobilnego Doradcy Technicznego, Stacjonarnego Doradcy Technicznego, Instalatora, Serwisanta, czy np. Projektanta.

Raport przedstawia porównanie wynagrodzeń na danym stanowisku według branż a także w podziale na typy pracodawców. Możesz zatem sprawdzić kto zapłaci więcej - producent, wyłączny dystrybutor, hurtownia, firma wykonawcza czy biuro projektowe.

Opracowanie przedstawia porównanie poziomu zarobków uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn. Cennym elementem raportu jest pokazanie poziomu wykształcenia i znajomości j. angielskiego na poszczególnych stanowiskach w branży. Raport będzie interesującym źródłem informacji dla osób chcących świadomie zarządzać własną karierą zawodową w branży HVAC i budowlanej. Badanie zrealizowane zostało na grupie 561 osób na przełomie lipca i sierpnia 2019.

pobierz
Badanie satysfakcji z pracy – branża budowlana i HVAC

Badanie satysfakcji z pracy przeprowadziliśmy na 264 pracownikach działów handlowych. Skupiliśmy się tylko na branży instalacyjnej (HVAC) oraz budowlanej. Wyniki badania dają szczegółową informację na temat oczekiwań wobec pracodawców osób zatrudnionych w działach handlowych. Pokazują jakie elementy mają znaczenie dla pracowników w odczuwanej przez nich satysfakcji z pracy. Pokazują również, czy mają oni pozytywny, czy krytyczny stosunek do swojej firmy oraz jaki wizerunek swojego pracodawcy kreują na rynku. Cennym elementem raportu jest porównanie zadowolenia z pracy pomiędzy pracownikami producentów, wyłącznych dystrybutorów, hurtowni czy firm wykonawczych. Z opracowania dowiesz się nie tylko gdzie pracuje się najlepiej, ale również dlaczego tak jest. Zebrany materiał ma na celu wsparcie pracodawców w tworzeniu ofert i warunków pracy, które będą w stanie przyciągnąć i zatrzymać najcenniejszych dla firmy pracowników. Jest to tym ważniejsze, że na obecnym „rynku pracownika” niezwykle trudno jest o zbudowanie dobrego zespołu skutecznych handlowców. A to właśnie kompetentni, zmotywowani i lojalni pracownicy budują przewagę firmy na konkurencyjnym rynku. Raport: "Badanie satysfakcji z pracy"  polecam szczególnie managerom odpowiedzialnych za pracowników działów sprzedaży.

Nasi klienci

Kontakt

Telefon: +48 505 058 944

ul. Powstańców 24N/3
05-091 Ząbki

agnieszka@proguest.pl

  Wypełniając powyższy formularz i klikając w przycisk "Wyślij", wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących usług PROGUEST Sp. z o.o. ul. Powstańców 24N/3, 05-091 Ząbki, w szczególności: ofert handlowych, e-booków, informacji o szkoleniach, zaproszeń do udziału w badaniach. Informacje będą przekazywane na wskazany w formularzu e-mail lub telefon.

  Administratorem Twoich danych jest PROGUEST Sp. z o.o., ul. Powstańców 24N/3, 05-091 Ząbki. Zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych możesz cofnąć w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: agnieszka@proguest.pl . Aby zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij tutaj.

  Znajdź nas na mapie
  Zamknij mapę
  PROGUEST GROUP © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.