fbpx

Raport Wynagrodzeń 2023

Badanie Raport Wynagrodzeń 2023 zostało przeprowadzone przez firmę
Proguest Sp. z o.o. na przełomie września i października 2023 roku.

Łącznie zrealizowano N=1140 wywiadów.

Projektem objęto pracowników na 27 stanowiskach w branży:

 • sanitarnej,
 • grzewczej,
 • klimatyzacyjnej,
 • wentylacyjnej,
 • chłodniczej,
 • przeciwpożarowej,
 • przemysłowej,
 • budowlanej,
 • elektrycznej

Zakres terytorialny obejmował całą Polskę i w raporcie reprezentowane jest każde
z województw.

Celem projektu jest poznanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych oraz określenie wzrostów i spadków tych wynagrodzeń. Ponadto raport wskazuje na zależność wynagrodzeń od branży, płci, wieku, stażu pracy i typu firmy, w której świadczona jest praca. Ponieważ każde ze stanowisk zostało szczegółowo scharakteryzowane, to możliwe jest poznanie nie tylko poziomu wynagrodzenia, ale i poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych czy poziomu zadowolenia z pracy na każdym z nich.

W raporcie w początkowej części znajdują się informacje ogólne dotyczące charakterystyki całej badanej grupy oraz zestawienie najczęściej uzyskiwanych stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W dalszej części przedstawione są szczegółowe dane dotyczące każdego z analizowanych stanowisk.

W raporcie uwzględnione są płace na stanowiskach:

 • Właściciel/Wspólnik
 • Dyrektor Zarządzający/Prezes
 • Dyrektor Techniczny/Produkcji
 • Dyrektor Sprzedaży/Hurtowni/Oddziału
 • Manager Projektu
 • Manager Produktu
 • Kierownik Sprzedaży/Hurtowni/Oddziału
 • Kierownik Serwisu
 • Kierownik Budowy
 • Kierownik Robót
 • Inżynier Budowy
 • Projektant z uprawnieniami
 • Asystent Projektanta bez uprawnień
 • Kosztorysant
 • Inżynier/Specjalista ds. Technicznych
 • Mobilny Przedstawiciel Handlowy/DTH/RKS
 • Handlowiec Stacjonarny
 • Serwisant
 • Instalator/Montażysta
 • Dyrektor Logistyki
 • Kierownik Logistyki
 • Kay Account Manager
 • Inspektor Nadzoru
 • Konstruktor
 • Automatyk
 • Specjalista ds. Zakupów
 • Sprzedawca Magazynier