fbpx
<

Wpływ pandemii na wynagrodzenia

Wpływ pandemii na wynagrodzenia okazał się względnie korzystny. Utratę pracy zdeklarowało jedynie 4% zatrudnionych w branżach:

  • sanitarnej,
  • grzewczej,
  • klimatyzacyjnej,
  • wentylacyjnej,
  • elektrycznej,
  • budowlanej,
  • przemysłowej.

Ponadto 17% zdeklarowało, że ich wynagrodzenie uległo zwiększeniu. Negatywny wpływ na wynagrodzenia zdeklarowało jednakże 14% badanych, których płace uległy zmniejszeniu. Dotyczyło to jednak głównie przemysłu. Bilans dla pozostałych branż jest zatem zdecydowanie dodatni.

Wpływ pandemii na wynagrodzenia był oczywiście różnie odczuwany na poszczególnych stanowiskach.

Najwyższa kadra managerska nie ucierpiała prawie wcale. Szczególnie na stanowiskach Prezesów i Dyrektorów Zarządzających oraz Dyrektorów Technicznych. Tu częściej płace rosły niż ulegały obniżeniu. W nieco gorszej sytuacji byli Dyrektorzy Sprzedaży. Aż 20% z nich zdeklarowało spadek wynagrodzenia. Podobny wpływ pandemii na wynagrodzenia wystąpił wśród Kierowników Sprzedaży / Oddziału / Hurtowni. Na tym poziomie stanowisk 19% wskazało na spadek zarobków, a dodatkowo 8% badanych utraciło zatrudnienie z powodu pandemii.

Najlepsza sytuacja była w wykonawstwie.

Na stanowiskach Kierowników Budowy, Kierowników Robót i Managerów Projektu procent utraty pracy był zerowy, natomiast wzrosty wynagrodzeń deklarowało 22% badanych. Nieco gorzej było na stanowisku Inżyniera Budowy, ale i tu 16% deklarowało wzrost wynagrodzenia w porównaniu z 7% deklarującymi jego spadek.

Nadal obowiązuje najniższa krajowa.

Mimo ogólnego zadowolenia ze wzrostu płac, nadal są pracownicy, którzy zarabiają poniżej 3000 zł brutto. Dotyczy to 6% badanych. Najniższą krajowa najczęściej zarabiają pracownicy na stanowisku: instalatora/montażysty, serwisanta, stacjonarnego handlowca lub asystenta projektanta.

Oprócz pensji podstawowej pandemia wpłynęła na uzyskiwane w branży premie. 43% respondentów deklaruje, że w roku 2020 otrzymało premię w wysokości do 3 tys. zł brutto,  a prawie co czwarty badany nie otrzymał żadnej premii. Premie powyżej 10 000 zł brutto uzyskało jedynie 12% badanych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szczegółowy raport dotyczący wysokości wynagrodzeń w branżach instalacyjnych i budowlanej przeprowadzony w 2021 roku na grupie 1078 osób znajduje się pod linkiem:

Raport Wynagrodzeń 2021

Znajdziesz tu szczegółową informację na temat wpływu pandemii na wynagrodzenia z uwzględnieniem 22 stanowisk pracy.