fbpx
<

W branży HVAC najgorzej pracuje się w hurtowni

Zapewnienie pracownikowi satysfakcjonujących warunków pracy staje się dzisiaj jednym z kluczowych wyzwań. Jest to problem dla całej branży, jednakże najgorzej pracuje się w hurtowni.

Nie chodzi tylko o to, że usatysfakcjonowany pracownik jest bardziej zmotywowany i zaangażowany w swoją pracę, ale rzecz w tym, aby jej nie porzucił przechodząc do konkurencji z całym portfelem swoich klientów. Ale to nie jedyna groźba. Czasami lepiej, aby pracownik odszedł niż został w firmie i narzekał. Narzekanie ma bowiem bardzo wiele różnorodnych, negatywnych konsekwencji.

Pytanie więc, czy pracujący w branży HVAC handlowcy są usatysfakcjonowani ze swojej pracy. Aby się tego dowiedzieć, przebadaliśmy 264 osoby.

Rys. 1. Satysfakcja z pracy w firmach różnego typu (skala od 1 – bardzo nieusatysfakcjonowany do 5 – bardzo usatysfakcjonowany)

 

Najgorzej pracuje się w hurtowni.

Jak się okazało satysfakcja osób pracujących w branży instalacyjnej wynosiła 3,38, co oznacza, iż czują się oni usatysfakcjonowani na poziomie średnim (skala od 1 do 5). Poziom satysfakcji z pracy najwyższy okazał się̨ w firmach będących importerem/wyłącznym dystrybutorem 3,70. Pracujący tu handlowcy zdeklarowali, że ich satysfakcja jest na poziomie dobrym. Również w pozostałych firmach tj. w branżowych sklepach, u producentów i nawet w firmach wykonawczych poziom satysfakcji, mimo iż niższy, utrzymał się na poziomie dobrym. Najniższą satysfakcję z pracy mają pracownicy hurtowni, wyniosła ona 3,11 co oznacza poziom jedynie średni.

Dlaczego najgorzej pracuje się w hurtowni?

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele. Ponadto są one bardzo subiektywne, tak jak i samo pojęcie “satysfakcji” z pracy. Mimo to, na poczucie zadowolenia w najwyższym stopniu wpływa kilka czynników.

Pierwszym jest wynagrodzenie. Nasze badania pokazały to bezsprzecznie, że im wyższe zarobki, tym wyższa satysfakcja z pracy. Oczywiste jest jednak, że w branżowym sklepie nie zarabia się więcej niż u producenta czy choćby w hurtowni. Oznacza to, że oprócz wynagrodzenia są inne czynniki, które w sposób istotny wpływają na poczucie satysfakcji z pracy. Nasze badania wskazały, iż jest to:

  • sprawiedliwy system oceniania pracowników,
  • jasno wyznaczone cele,
  • stabilność zatrudnienia
  • docenianie wysiłku i zaangażowania pracownika,
  • relacje z przełożonym i współpracownikami,
  • możliwości awansu,
  • wizerunek pracodawcy na rynku.

Szczegółowa lista czynników wraz z poziomem ich istotności znajduje się w podlinkowanym niżej pełnym raporcie.

Podsumowując, warto zastanowić się, co powoduje, że w sklepie lepiej się pracuje niż w hurtowni, czy u importera lepiej niż u producenta. Być może zamiast koncentracji na wysokości wynagrodzenia warto przyjrzeć się miękkim elementom takim jak atmosfera, relacje, docenianie. Wdrożenie tych czynników nie tylko nie pociąga za sobą kosztów, ale może sprawić, że w swoim zespole będziesz mieć prawdziwie usatysfakcjonowanych pracowników z wszelkimi tego dobrymi konsekwencjami.

Szczegółowy raport z badania satysfakcji z pracy pracowników działu handlowego w branży budowlanej i instalacyjnej znajduje się TUTAJ.