fbpx
<

Jak budować satysfakcję pracowników bez dodatkowych kosztów.

Jak budować satysfakcję pracowników, która będzie stałą ich cechą? Większość chyba zgodzi się z twierdzeniem, że satysfakcja pracownika z wykonywanej przez niego pracy bezpośrednio wpływa na kilka obszarów. Są to przede wszystkim:

 • zaangażowanie w wykonywanie obowiązków,
 • motywację do pracy i dalszego rozwoju,
 • lojalność wobec pracodawcy,
 • osiągane wyniki.

Czy tak jest zawsze? Niekoniecznie.

Bywa tak, że zadowolenie z pracy, a konkretniej zadowolenie z uzyskiwanego wynagrodzenia, powoduje, że pracownik nie daje z siebie więcej. Nie daje więcej, ponieważ już nie potrzebuje. Zjawisko takie pojawia się, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie na oczekiwanym przez niego poziomie, ale wcale nie ceni ani pracy, ani pracodawcy.

 • Co zatem zrobić, aby w swoim zespole mieć ludzi, którzy są prawdziwie oddani sprawie i można na nich liczyć w każdej sytuacji?
 • Jak budować satysfakcję pracowników bez ryzyka, że odpuszczą sobie i poprzestaną na „odcinaniu kuponów”?

Aby precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania, przeprowadziliśmy badanie z udziałem 264 osób z branży instalacyjnej i budowlanej.

Rys.1. Najważniejsze czynniki budujące satysfakcję z pracy wśród przedstawicieli handlowych w branży instalacyjnej i budowlanej. 

 

Jak się okazało, najważniejszymi czynnikami jak budować satysfakcję są:

 • wysokość wynagrodzenia
 • sprawiedliwa ocena pracy
 • stabilność zatrudnienia

Są to 3 najważniejsze dla badanych czynniki. A więc, celem pracodawcy powinno być stworzenie systemu wynagradzania wymuszającego niesłabnące zaangażowanie. Ponadto, aby pracownicy byli usatysfakcjonowani z pracy i nie odchodzili do konkurencji, warto opracować sprawiedliwy system oceniania pracowników. Kolejna rzecz to zapewnienie stabilności zatrudnienia.

Pojęcie sprawiedliwości jest oczywiście bardzo subiektywne, Warto zadbać więc o to, by system był prosty i został zrozumiany, i zaakceptowany przez każdego pracownika.  Jakiekolwiek późniejsze manipulacje przy nim są zaś niewskazane.

Oprócz 3 najważniejszych elementów badani wskazali, że na poczucie satysfakcji z pracy wpływają również:

 • jasno zdefiniowane cele
 • docenianie wysiłku i zaangażowania

Czynniki te bardzo ściśle związane są z systemem oceniania pracowników. Warto więc podkreślić, że to, jak pracownicy są oceniani jest nie mniej ważne od tego, jak są wynagradzani. Nieprecyzyjność, niejednoznaczność, zmienność, uznaniowość lub całkowity brak systemu oceniania to najczęstsze problemy, które bardzo szybko pozbawiają pracowników satysfakcji z pracy. Innym problemem jest bezduszność zbyt precyzyjnych systemów, które w sposób zerojedynkowy bazują na efektach pracy nie dostrzegając wysiłku i zaangażowania pracownika. To też może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości i spadku satysfakcji z pracy.

Rys.2. Ważne czynniki budujące satysfakcję z pracy wśród przedstawicieli handlowych w branży instalacyjnej i budowlanej. 

 

Kolejnymi ważnymi czynnikami są te, które dotyczą̨:

 • relacji z przełożonym oraz poziomu jego kompetencji i wiedzy
 • relacji ze współpracownikami
 • wizerunku firmy i jakości sprzedawanych urządzeń
 • możliwości rozwoju poprzez wykorzystywanie swoich kompetencji
 • udziału w dobrych jakościowo szkoleniach.

Czynniki te uznane zostały za ważne, a więc ich występowanie w niedostatecznej formie lub jakości wpływa na poziom satysfakcji pracowników.

Rys.3. Średnio ważne czynniki budujące satysfakcję z pracy wśród przedstawicieli handlowych w branży instalacyjnej i budowlanej. 

Zdecydowanie mniejsze znaczenie (uznane jako średnio ważne) mają bonusy w stylu karty Multisport, prywatna opieka medyczna i dodatkowe ubezpieczenie. Marka samochodu i wyjazdy integracyjne również̇ są czynnikami średnio ważnymi w odczuwanej satysfakcji z pracy. Coraz więcej firm sięga jednak po tego typu narzędzia, mimo iż generują stały, comiesięczny koszt dla pracodawcy. Opracowanie i wprowadzenie dobrego systemu oceniania nie zawsze pociąga za sobą dodatkowe koszty. Wiedza jak to dobrze zrobić jest w każdej firmie, która słucha swoich pracowników. Ponadto, dobrze przemyślany system oceniania przynosi jeszcze dodatkowe korzyści.

Wniosek z tego taki, że jeżeli Twoim celem jest poprawa poziomu satysfakcji pracowników, po to, by nie tracić tych najlepszych na rzecz konkurencji, a także po to, by pracowali efektywnie, to przyjrzyj się wszystkim ważnym i bardzo ważnym czynnikom budującym satysfakcję z pracy – zaczynając od weryfikacji systemu oceniania pracowników.

Chcesz wiedzieć więcej, poznaj całą treść raportu z badania

Badanie satysfakcji z pracy – branża budowlana i HVAC