Klauzula informacyjna dla KANDYDATÓW:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Proguest Sp. z o.o. z siedzibą w 05-091 Ząbki ul. Powstańców 24N/3, NIP 125-164-19-61. Miejsce prowadzenia działalności: 05-071 Sulejówek, ul. Bema 5.

Dane gromadzone i przetwarzane obejmują: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), informacje na temat doświadczenia zawodowego, wykształcenia, posiadanych uprawnień i preferencji dotyczących oczekiwanego stanowiska oraz historię wzajemnych kontaktów z naszą firmą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie pracownicy firmy Proguest Sp. z o.o. Przekazanie Pani/Pana danych do jakiegokolwiek pracodawcy zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie po wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu rekrutacyjnego – zgodnie z podanymi przy składaniu aplikacji zgodami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – nie dłużej niż 3 lata.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie (np. w celach badawczych), zostanie Pani/Pan poproszony o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji, realizacji zlecenia, zawarcia umowy, przesłania aplikacji.

 

 

Klauzula informacyjna dla KLIENTÓW:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Proguest Sp. z o.o. z siedzibą w 05-091 Ząbki ul. Powstańców 24N/3, NIP 125-164-19-61. Miejsce prowadzenia działalności: 05-071 Sulejówek, ul. Bema 5.

Dane gromadzone i przetwarzane obejmują: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko w firmie oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) wraz z historią kontaktów.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, odpowiedzi na zapytania, realizacji zlecenia, korespondencji biznesowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie pracownicy firmy Proguest Sp. z o.o. oraz Krajowa Administracja Skarbowa, firma  informatyczna i biuro księgowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, realizacji zamówienia/zlecenia, okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi – nie dłużej niż 5 lata.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji, realizacji zlecenia, zawarcia umowy, przesłania aplikacji.