DO NOT MODIFY End Facebook Pixel Code

Polityka prywatności PROGUEST GROUP

DANE OSOBOWE


Polityka Ochrony Prywatności
Spółki Grupy PROGUEST przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółki Grupy PROGUEST zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym.

Spółki Grupy PROGUEST zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Spółki Grupy PROGUEST przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny.

Spółki Grupy PROGUEST zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez wysłanie maila lub listu poleconego na adres: PROGUEST GROUP, ul. Bema 5, 05-071 Sulejówek.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Spółek Grupy PROGUEST, prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@proguest.pl.
Informacje zamieszczone na stronach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.